Hàng nghìn con cá tra đổ về kênh Thần Nông

Cuộc sống bên dòng Mekong
An GiangĐàn cá tra tự nhiên đổ về con kênh ở huyện Phú Tân sinh sống, được ông Trần Văn Đặng nuôi dưỡng và bảo vệ.

Vĩnh Lộc - Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ sáu, 28/8/2020, 11:00 (GMT+7)