Hàng trăm người thi gói bánh chưng dâng Quốc tổ vua Hùng

Hội thi thu hút hàng trăm người tham gia gói 3.000 chiếc bánh chưng dâng Quốc tổ Hùng Vương.

Tuấn Việt

Nhịp sống Thứ bảy, 13/4/2019, 19:58 (GMT+7)