Họa sĩ vẽ tem Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ tem 40 năm trước đã gắn kết họa sĩ Trần Thế Vinh trọn đời với con tem và với hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhịp sống Thứ hai, 3/9/2018, 20:37 (GMT+7)