Hơn 300 sinh viên an ninh xuống đồng học cày ruộng

Trong chương trình "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với người dân, hơn 300 sinh viên Học viện An ninh xuống đồng học cày ruộng cùng nông dân. 

Thanh Tùng

Nhịp sống Thứ năm, 28/6/2018, 11:01 (GMT+7)