Hơn 400 ha sắn ở Ninh Thuận bị bệnh khảm lá

Bệnh khảm lá khiến lá sắn bị teo, ngả màu vàng và khô héo làm giảm năng suất thu hoạch 30-40%.

BTV: Hoàng Thanh

Nhịp sống Thứ ba, 19/3/2019, 13:00 (GMT+7)