Huấn luyện đêm cho chiến sĩ quân đội

Quân đội
Bắn súng, hình thái chiến thuật và tư thế trên chiến trường... là những nội dung các chiến sĩ thuộc Quân đoàn 3 được huấn luyện, nhằm rèn kỹ năng, sẵn sàng chiến đấu.

Quân đội nhân dân

Nhịp sống Thứ năm, 21/5/2020, 06:00 (GMT+7)