Kéo côn bắt cá lóc đồng mùa lũ ở miền Tây

Người dân Long An chạy xuồng có gắn que sắt (côn) trên đồng, cá giật mình trốn dưới bùn, họ chỉ cần theo dấu tăm cá rồi dùng nơm bắt.

Hoàng Nam

Nhịp sống Thứ hai, 13/11/2017, 14:27 (GMT+7)