'Kỹ sư chân đất' chế tạo 5 loại máy cày

Cuộc sống bên dòng Mekong
Cà MauÔng Nguyễn Văn Rô, 57 tuổi, huyện Cái Nước nghiên cứu, chế tạo 5 loại máy cày, sử dụng dưới đầm tôm và di chuyển trên bờ lẫn dưới nước.

Hoàng Hạnh - Thuỳ Ngân

Nhịp sống Thứ hai, 16/12/2019, 09:40 (GMT+7)