Ký ức ngày khai trường thời bao cấp

Đồng phục không có, cờ cũng không, mà mỗi lớp chỉ có duy nhất một lá cờ, bản thân mỗi lớp phải tự phân nhau đi mượn ghế để ngồi.

Nhịp sống Thứ tư, 5/9/2018, 05:40 (GMT+7)