Lễ hội thả đèn nước của người Khmer

Cuộc sống bên dòng Mekong
Sóc TrăngHội thi Lôi Protip (thả đèn nước) được phục dựng nhân dịp Lễ hội Ook Om Bok để con người tạ ơn với Thần mặt đất và Thần nước.

Nhịp sống Thứ hai, 11/11/2019, 08:57 (GMT+7)