Lính phòng hóa huấn luyện dưới nắng 40 độ

Các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn phòng hóa 86 mặc đồ bảo hộ, mang khí tài nặng gần 10 kg và chạy hơn 3 km dưới thời tiết nắng nóng.

Quân đội nhân dân

Nhịp sống Thứ năm, 16/7/2020, 07:00 (GMT+7)