Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ ở Điện Biên

Mỗi ngày, lớp xóa mù chữ dưới chân núi Pom Có huyện Tuần Giáo đều nghe tiếng đánh vần của 80 học viên, có người đã gần 60 tuổi.

Nhịp sống Thứ sáu, 2/8/2019, 14:07 (GMT+7)