Lớp xóa mù chữ cho người lớn tuổi

Quảng Trị16h hằng ngày, hàng chục phụ nữ Vân Kiều bỏ việc đồng áng đến lớp học xoá mù chữ tại xã Hướng Linh tập đánh vần và học toán.

Hoàng Táo - Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ bảy, 16/11/2019, 11:33 (GMT+7)