Ngôi chùa hơn 250 tuổi ở Sài Gòn

Chùa Bà Thiên Hậu được xây dựng khoảng năm 1760, xung quanh trang trí tranh đắp nổi, phù điêu, gốm sứ.

Tấn Nguyên

Nhịp sống Chủ nhật, 6/8/2017, 00:00 (GMT+7)