Người dân Đồng Tháp bỏ lúa trồng sen

Với năng suất bình quân 1ha, người dân vùng Đồng Tháp thu nhập 50-100 triệu đồng, gấp 3-4 lần trồng lúa.

Hoàng Thanh - Thiên Trí

Nhịp sống Chủ nhật, 26/8/2018, 19:00 (GMT+7)