Người dân Khánh Hòa xây nhà nuôi ong dú tránh bão

Ông Lê Duy Vũ ở huyện Diên Khánh nuôi 600 đàn ong trong nhà gạch, tránh mưa bão, giúp thu 150 lít mật mỗi năm.

Xuân Ngọc

Nhịp sống Thứ năm, 26/10/2017, 00:00 (GMT+7)