Người dân tất bật thu hoạch củ ấu ở Thanh Hóa

Tháng 10, 11 hàng năm là thời điểm chính vụ thu hoạch củ ấu. Đây cũng là nguồn sinh kế của người dân xã Vĩnh An, Thanh Hóa những năm qua.

BTV: Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ hai, 12/11/2018, 16:46 (GMT+7)