Người dân Tây Ninh đầu tư điện mặt trời áp mái

Địa bàn tỉnh Tây Ninh có lợi thế về số giờ nắng kéo dài, ước trung bình giờ nắng đạt 2.220 – 2.500 giờ mỗi năm.

Nhịp sống Thứ sáu, 3/5/2019, 09:41 (GMT+7)