Người hơn 20 năm 'làm bạn' với thú dữ tại Hà Nội

Anh Phúc (tổ chăm sóc thú dữ Công viên Thủ Lệ) đã nuôi dưỡng hàng chục con thú dữ như sư tử Nam Phi, hổ, báo hoa mai, gấu chó...

Linh Trang - Anh Phú - Khánh Hoàng

Nhịp sống Thứ bảy, 20/10/2018, 05:00 (GMT+7)