Người phụ nữ giúp việc gần 30 lần hiến máu cứu người

Chồng mất, phải làm giúp việc nhà kiếm sống nhưng khi có đợt hiến máu tình nguyện bà Phan Thị Mỹ Vân, 55 tuổi (An Giang) đều tham gia.

Bảo Nguyễn - Thùy Ngân

Nhịp sống Thứ năm, 11/4/2019, 14:34 (GMT+7)