Người Sài Gòn 'cùng nhau nấu cơm'

Days in Covid-19
Cơm bà Dung, quán 0 đồng của chị Hoa, gà quay anh Huy... đang hàng ngày phục vụ người nghèo khó những suất ăn miễn phí với niềm hớn hở và tình yêu thương.

Hoàng Thanh

Nhịp sống Thứ bảy, 26/6/2021, 08:00 (GMT+7)