Nông dân bắt mối chúa kiếm tiền triệu mỗi ngày ở Thanh Hóa

Tranh thủ lúc nông nhàn, nông dân huyện Ngọc Lặc dùng cuốc, xẻng đào bắt mối chúa bán, mỗi ngày thu nhập cả triệu đồng.

Lộc Chung

Nhịp sống Thứ bảy, 9/2/2019, 10:00 (GMT+7)