Nông dân làm bè vượt sông bằng vỏ chai nhựa

Cuộc sống bên dòng Mekong
Hậu GiangTận dụng vỏ chai nhựa, ông Lê Văn Hiếu (51 tuổi) huyện Phụng Hiệp ghép thành bè nổi chở người và nông sản qua sông.

Huy Phong - Hoàng Thanh

Nhịp sống Thứ sáu, 18/10/2019, 00:00 (GMT+7)