Nông dân nuôi cá hô kiếm trăm triệu mỗi vụ

Ông Nguyễn Văn Bên (An Giang) là một trong những nông dân nuôi thành công cá hô,   mỗi vụ ông thả nuôi hàng nghìn con trên diện tích 1 ha.

Bảo Nguyễn

Nhịp sống Thứ sáu, 4/5/2018, 10:26 (GMT+7)