Nông dân Sài Gòn bỏ lúa trồng rau, lợi nhuận tăng gấp 10

Trung bình một hecta lúa nông dân thu lãi 45-50 triệu/năm, nhưng sau khi chuyển đối qua trồng rau củ, lãi họ thu được là 400 triệu/năm.

Tuấn Việt

Nhịp sống Thứ bảy, 22/9/2018, 12:33 (GMT+7)