Nông dân Thanh Hoá nhử mồi câu ếch sau mưa

Vào tháng 3-8 âm lịch, người dân Vân Am (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) thường giăng câu bắt ếch đêm sau mỗi cơn mưa rào.

Lộc Chung

Nhịp sống Thứ tư, 8/5/2019, 06:00 (GMT+7)