Ông Tây đến Việt Nam dạy cưỡi ngựa

Người nước ngoài ở Việt Nam
TP HCM27 năm trước, khi đến Việt Nam, Amaury Le Blan nghĩ sẽ thay đổi nền kinh tế của đất nước này, nhưng thực tế ông mới là người phải thích ứng.  

Phong Vinh - Tuấn Việt

Nhịp sống Thứ năm, 18/6/2020, 07:30 (GMT+7)