Sư thầy phục chế xe lăn tặng người khuyết tật

7 năm qua, sư thầy Thích Đức Minh xin hàng nghìn xe lăn hỏng, tự bỏ tiền mua phụ tùng phục chế lại để tặng người khuyết tật.

Công Khang

Nhịp sống Thứ ba, 17/5/2022, 11:00 (GMT+7)