Thanh niên chân trần nhảy lửa trong lễ hội ở Hà Giang

Đây là lễ hội truyền thống của người Pà Thẻn, Hà Giang diễn ra vào trung tuần tháng 10 âm lịch hàng năm. 

BTV: Thùy Ngân

Nhịp sống Thứ bảy, 24/11/2018, 10:39 (GMT+7)