Thầy giáo khuyết tật viết chữ đẹp bằng miệng

Anh Phùng Văn Trường (Chương Mỹ, Hà Nội) không viết được bằng tay nhưng anh đã tập viết chữ đẹp bằng miệng và mở lớp dạy trẻ trong vùng.

Trần Quang

Nhịp sống Thứ sáu, 19/1/2018, 09:06 (GMT+7)