Thu hoạch cá kèo bán Tết

Tết Canh Tý 2020
Cà MauAo nuôi cá kèo rộng 1.000 m2 của chị Nguyễn Kiều Tiên huyện Cái Nước đến mùa thu hoạch. Gần Tết giá tăng hơn 30.000 đồng/kg so với ngày thường.

Hoàng Hạnh - Thanh Huyền

Nhịp sống Thứ tư, 22/1/2020, 13:30 (GMT+7)