Tiềm năng du lịch từ các di tích lịch sử Đà Nẵng

Nghĩa trủng Hòa Vang, nghĩa địa Y-pha-nho... là những di tích gắn liền với chiến thắng chống Pháp của Đà Nẵng đang được tìm cách khai thác.

Nhịp sống Chủ nhật, 9/9/2018, 12:26 (GMT+7)