Trèo thang hái trâm rừng kiếm tiền triệu mỗi ngày

Tháng 4 đến tháng 6 âm lịch là thời điểm trâm sai trái, người dân ở vùng Tri Tôn (An Giang) có thể thu hoạch 30 – 40kg mỗi ngày.

Phan Ngân - An Phú

Nhịp sống Thứ hai, 11/6/2018, 20:14 (GMT+7)