Trồng bí xanh thu nhập cao gấp 6 lần so với ngô

Nghệ AnHai sào đất trồng bí xanh của gia đình ông Trường huyện Thanh Chương cho sản lượng cao, thu nhập gấp 5-6 lần so với ngô, khoai, sắn.

Nhịp sống Thứ sáu, 13/9/2019, 09:14 (GMT+7)