Vườn lan Mokara 7.000m2 của nông dân Sài Gòn

Với diện tích 7.000m2, vườn lan Mokara chủng loại đỏ, vàng nến và vàng chanh đem lại lợi nhuận 50 triệu đồng mỗi tháng cho anh Trần Xuân Hiệp.

Công Việt

Nhịp sống Thứ sáu, 19/10/2018, 07:04 (GMT+7)