Xếp hàng cả tiếng chờ mua cơm gà của đầu bếp Singapore

Dòng người xếp hàng dài tại quầy cơm gà 30 nghìn đồng của đầu bếp Singapore Hawker Chan để chờ thưởng thức.

Huy Minh

Nhịp sống Chủ nhật, 24/3/2019, 00:03 (GMT+7)