VnExpress
Background Video

Ông lão đi bộ cúi đầu cám ơn tài xế gây bão mạng

Cảnh tượng vị khách bộ hành lớn tuổi bỏ mũ, gập người cám ơn tài xế nhường đường gây nhiều tranh cãi.
Xe  07:03 - 8/8/2017
 
 
 Tags

ông lão đi bộ

cúi đầu cám ơn tài xế

tài xế nhường đường

video an toàn giao thông

văn hóa giao thông

nhường đường người đi bộ

 
vnexpress