VnExpress
Background Video

3 thông điệp của Chủ tịch Hà Nội với người dân Mỹ Đức

Để giải quyết sự việc tại xã Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội đề nghị người dân hợp tác với đoàn thanh tra, gỡ bỏ chướng ngại vật trong thôn và sớm thả những người còn bị giam giữ.
Pháp luật  23:55 - 20/4

Trần Huấn

 
 
 Tags

Mỹ Đức

tranh chấp đất đai

thôn Hoành

quân sự

thông điệp

 
vnexpress