VnExpress
Background Video

7 ngày biến cố ở Đồng Tâm

7 ngày không ngủ, người dân phong toả thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức), bắt giữ trái pháp luật 38 cán bộ, cảnh sát bên trong chờ đối thoại với lãnh đạo Hà Nội khi niềm tin vào chính quyền xã sứt mẻ.
Pháp luật  08:13 - 23/4

Nhóm phóng viên

 
 
 Tags

mỹ đức

Đồng Tâm

bắt người

giữ người trái pháp luật

xã Đồng Tâm

chủ tịch thành phố Hà Nội

Nguyễn Đức Chung

 
vnexpress