VnExpress
Background Video

Cảnh sát khám xét kho vũ khí chuyên bán cho giang hồ Sài Gòn

Hàng nghìn đao, kiếm, mã tấu... được nhập về chuẩn bị giao cho các băng xã hội đen thì bị cảnh sát đặc nhiệm vây bắt.
Pháp luật  10:27 - 7/1

Quốc Thắng

 
 
 Tags

Đặc nhiệm khám xét kho hung khí cho giang hồ ở Sài Gòn

dao

kiếm

mã tấu

 
vnexpress