Chuỗi ngày dài đợi tòa án xin lỗi của người 4 lần mang án tử

Ông Hàn Đức Long nói dù có nhiều lời ì xèo trước khi tòa án công khai xin lỗi song vẫn cam tâm nén chịu chờ đợi đến ngày "sạch tội" hôm nay.

Trần Huấn

Pháp luật Thứ ba, 25/4/2017, 13:31 (GMT+7)