Đội đặc nhiệm hướng Nam của Sài Gòn hiện nay thế nào?

TP HCM chưa thể đánh giá tính hiệu quả của đội đặc nhiệm sau một năm hoạt động do có nhiều quan điểm khác nhau. 

Pháp luật Thứ tư, 16/5/2018, 15:07 (GMT+7)