VnExpress
Background Video

Liên tiếp bắt giữ 600.000 lít dầu buôn lậu trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện và bắt giữ nhiều tàu buôn lậu dầu DO trên vùng biển Tây Nam, Cà Mau.
Pháp luật  00:00 - 6/3

Thanh Huyền - THTT

 
 
 Tags

Bắt giữ

Buôn lậu dầu

Vùng biển Tây Nam

 
vnexpress