VnExpress
Background Video

Luật sư Phương Nga kể chuyện bị thân chủ thẩm vấn ngược

Ông Nguyễn Văn Dũ kể, lần đầu gặp Phương Nga trong trại giam bị cô thẩm vấn "có tin em vô tội không", "nếu không tin làm sao bào chữa"...
Pháp luật  00:00 - 2/7

Vũ Đoan  |  

 
 
 Tags

Vụ án Nga Mỹ

Luật sư Nguyễn Văn Dũ

Trương Hồ Phương Nga

 
vnexpress