Người giúp việc đánh tráo đôla âm phủ lừa chủ nhà

Lấy trộm 4.000 USD cất trong tủ của chủ nhà, Bé đánh tráo bằng một tệp đôla âm phủ và nhiều ngày sau mới bị lộ tẩy.

Pháp luật Thứ tư, 4/1/2017, 00:00 (GMT+7)