VnExpress
Background Video

Ông Đinh La Thăng bình tĩnh khai báo

Tại phiên xử sáng 8/1, Ông Đinh La Thăng bình tĩnh trả lời các câu hỏi thẩm tra căn cước của tòa.
Pháp luật  11:22 - 8/1

Nhóm Phóng Viên

 
 
 Tags

Đinh La Thăng

tòa án

tòa án nhân dân Hà Nội

xét xử

tra hỏi

 
vnexpress