VnExpress
Background Video

Phát miễn phí 6.000 móc khóa kêu gọi tố giác tội phạm ở Sài Gòn

Trên móc khóa được phường Tân Thành phát cho người dân có số điện thoại bí thư, chủ tịch, trưởng công an nhằm hỗ trợ người dân phản ứng kịp thời với các sự cố. 
Pháp luật  10:04 - 12/3

Vũ Đoan  |  

 
 
 Tags

móc khóa kêu gọi tố giác tội phạm

Sài Gòn

Phường Tân Thành

Quận Tân Phú

TP HCM

 
vnexpress