Phát miễn phí 6.000 móc khóa kêu gọi tố giác tội phạm ở Sài Gòn

Trên móc khóa được phường Tân Thành phát cho người dân có số điện thoại bí thư, chủ tịch, trưởng công an nhằm hỗ trợ người dân phản ứng kịp thời với các sự cố. 

Vũ Đoan

Pháp luật Thứ hai, 12/3/2018, 10:04 (GMT+7)