Quy trình bắt nghi phạm tại Mỹ

Ngay sau khi bắt, nghi phạm được cảnh sát đọc "quyền Miranda" để bảo đảm biết rõ quyền lợi của mình.

Pháp luật Thứ sáu, 29/5/2020, 13:16 (GMT+7)