Quyền thỏa thuận nhận tội của bị cáo Mỹ

Bị cáo có thể thỏa thuận nhận tội để được giảm nhẹ hình phạt, nhưng đổi lại phải từ bỏ quyền được xét xử trước bồi thẩm đoàn.

Pháp luật Thứ hai, 6/7/2020, 00:00 (GMT+7)