Thùy Dung khai viết thư trên nylon và gửi ra ngoài như thế nào

Bị cáo Dung khai cách viết thư, gửi cho cán bộ đem ra ngoài cho bạn trai, nội dung đều nhắc tới mối quan hệ của Nga và ông Mỹ.

Nhóm phóng viên

Pháp luật Thứ ba, 27/6/2017, 00:00 (GMT+7)